Ödül Değerlendiriciliği Nedir?


Kalite Ödülü sürecinde görev alan, EFQM Mükemmellik Modeli ve/veya Ekipte Mükemmellik Modeli ile değerlendiricilik konusunda özel eğitim görmüş kişiye değerlendirici denir. Baş değerlendirici ise ekip içinde ekibe liderlik yapması için Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK) tarafından atanan deneyimli değerlendiricidir. 
Prestijli bir görev olan ödül değerlendiriciliği için her yıl düzenlenen eğitimler “Model Eğitimleri” ve “Değerlendirici Bilgilendirme Çalıştayları ” olmak üzere iki şekildedir.

Değerlendiricilerimiz, Yılın Başarılı Ekibi Ödülü sürecinde “Ekipte Mükemmellik Modeli”, Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü sürecinde ise “EFQM mükemmellik modeli” eğitimlerini alırlar.

Değerlendirici adayları bu eğitim süreci sonunda, KalDer’in ilgili ödül süreçlerinde görevlendirileceklerdir. 
 
Değerlendiriciler;

 • Başvuru raporlarının değerlendirilmesinden,
 • Ekip olarak bir uzlaşım toplantısı yaparak hazırlayacakları geribildirim raporunu Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK)’na teslim etmekten,
 • Saha ziyaretine için kuruluş ve ekiplerin ziyaret programlarının düzenlenmesinden,
 • Ziyaretlerin programa uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının geri bildirim raporu olarak ÖYK’e aktarılmasından,
 • ÖYK’ün geri bildirim raporlarında dil bütünlüğü ve yorumlarla puanların uyumu açısından düzeltme ihtiyacı görmesi durumunda, ilgili geri bildirim raporlarının yeniden gözden geçirilmesinden,
 • Değerlendirme süreci sonunda ekip arkadaşlarının performanslarını değerlendirmek üzere ilgili formların doldurulması ve ÖYK’a ulaştırılmasından,
 • Değerlendiricilerimiz çalışmalarını etik şartlar sözleşmesine göre yürütmekle sorumludurlar.

 
 Değerlendiricilik yapan kişiler, hem bireysel gelişimleri hem de çalıştıkları kurum ya da kuruluş açısından kabul görecek bilgi ve deneyim kazanır; birçok değişik sektörden kuruluşu tanıma ve hem kendi kuruluşlarıyla hem diğer kuruluşlarla karşılaştırma olanağına sahip olurlar. 

Bu kıyaslama olanağı, başka kuruluşlarda gördüğü iyi uygulamaları kendi çalıştıkları kurum ya da kuruluşlara uyarlamayı sağlayabileceği gibi, yanlış uygulamaları da sonuçlarıyla izleyip bunlardan kaçınmayı da mümkün kılabilir. Değerlendiriciler, edindikleri tecrübe ile kendi kurum ve kuruluşlarında yapılan iç ve dış denetimlerde de etkin görevler alabilirler. Ayrıca değerlendiriciler, etkin ekip çalışması, kurum içi iletişim, uzlaşımcılık, analitik düşünme, katılımcılık ve liderlik gibi konularda bireysel gelişim sağlarlar. KalDer deneyimli değerlendiricilerini özel bir sertifikayla onore eder.
 

 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ