Ödül


1995 yılında kurulan KalDer İzmir Şubesi; çalışmalarını  KalDer’in  “Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmak” vizyonu ve “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünü ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunma” misyonu ile çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürmektedir.


KalDer İzmir Şubesi tarafından 1999 yılında başlatılan ve Yerel Kalite Ödülleri olarak anılmaya başlanan ödül süreçlerimiz 19 yıldır Ödül Yürütme Kurulunun sorumluluğunda başarı ile yürütülmektedir. 

Amacımız, ülkemizde ve Ege Bölgesinde kalite bilincinin yükseltilmesi, yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşların yönetim kalitelerinin geliştirilmesinin yanı sıra ekip çalışmalarının ulusal ve bölgesel çapta özendirilmesi, ödüllendirilmesidir. 

Yerel Kalite Ödülleri Bölgesel ve Ulusal çapta sektörel ölçek farklılığı gözetmeksizin kurum ve kuruluşların yönetim kalitesi ve iyileştirme faaliyetlerinin düzeyini ölçen, kaliteyi bir yaşam biçimi olarak görmemizi sağlayan, sürekliliği özendiren ve ödüllendiren süreçlerdir.


Yerel Kalite Ödülleri, EBMÖ Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ve EMM Yılın Başarılı Ekibi Ödülü olmak üzere 2 farklı kategoride yürütülmektedir.

2002 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde verilen EBMÖ Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, kurum ve kuruluşların yönetim kalitesini mükemmelleştirilmesi yönündeki çabalarının özendirilmesi, rekabet güçlerinin arttırılması, kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve ödüllendirilmesini amaçlamaktadır. Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü sürecinde kurum ve kuruluşlar, uluslararası alanda kabul görmüş bir model olan EFQM Mükemmellik Modeline göre değerlendirilmektedir. Bu sürece giren kurum ve kuruluşlar, Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü süreçlerine de hazırlanmış olmaktadırlar.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülüne Ege Bölgesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar “özel sektör” ve “kamu sektörü” olmak üzere 2 alt kategoride başvurabilmektedir.

EMM Yılın Başarılı Ekibi Ödülü ise, kurum ve kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık alan olarak belirledikleri veya geliştirmeyi planladıkları konularda gerçekleştirdikleri ekip çalışmalarının, Ekipte Mükemmellik Modeline göre değerlendirildiği bir ödül sürecidir. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanan KalDer, bu ödül ile iyileştirme çalışmalarının kamu/özel kurum ve kuruluşlarda özendirilmesini, yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü KalDer İzmir Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bir süreç olup, Ulusal çapta faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların başvurularına açıktır. 

KalDer İzmir Şubesi bu süreç kapsamında her sene gerçekleştirilen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu organizasyonunun son gününde düzenlenen Ödül Töreninde kazanan kurum ve kuruluşlara ödüllerini vermektedir.

 

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ