Ödül


Yerel Kalite Ödülleri Bölgesel ve Ulusal çapta sektörel ölçek farklılığı gözetmeksizin kurum ve kuruluşların kalite ve iyileştirme süreçlerinin düzeyini ölçen, kaliteyi bir yaşam biçimi olarak görmemizi sağlayan, sürekliliği özendiren ve ödüllendiren süreçlerdir.
   
1995 yılında kurulan KalDer İzmir Şubesi; “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünü ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunma” misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

KalDer İzmir Şubesi tarafından 1999 yılında başlatılan ve Yerel Kalite Ödülleri olarak anılmaya başlanan ödül sürecimiz 18 yıldır Ödül Yürütme Kurulu’nun sorumluluğunda başarı ile yürütülmektedir. Amaç, Ege Bölgesi'nde ve ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi, yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşların kalite yönündeki çabalarının ulusal ve bölgesel çapta özendirilmesi, ödüllendirilmesidir.

Yerel Kalite Ödülleri sürecinde, Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülü olmak üzere 2 farklı ödül süreci yer almaktadır.

2002 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, kurum ve kuruluşların kalite yönündeki çabalarının özendirilmesi, rekabet güçlerinin arttırılması, kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve ödüllendirilmesini amaçlamaktadır. Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü sürecinde kurum ve kuruluşlar, uluslararası alanda kabul görmüş bir model olan EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre değerlendirilmektedir. Bu sürece başvuru yapmış kurum ve kuruluşlar, Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü sürecine de hazırlanmaktadırlar.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar başvurabilmektedir.

Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü sürecinde “özel sektör” ve “kamu sektörü” olmak üzere 2 kategori yer almaktadır.

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü ise, kurum ve kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık alan olarak belirledikleri veya geliştirmeyi planladıkları konularda gerçekleştirdikleri ekip çalışmalarının, EMM Ekipte Mükemmellik Modeli’ne göre değerlendirildiği bir ödül sürecidir. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanan KalDer, bu ödül ile kalite çalışmalarının kurum ve kuruluşlarda özendirilmesini, yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Yılın Başarılı Ekibi Ödülü KalDer İzmir Şubesi uhdesinde gerçekleştirilen bir süreç olup, Ulusal çapta faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar başvurabilmektedir. 2016 yılında sürece katılan tüm paydaşlar tarafından verilen geri bildirimler sonrasında süreç gözden geçirilmiş olup Ekipte Mükemmellik Modeli revize edilmiştir.


Yerel Kalite Ödülleri kapsamında bugüne kadar Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü sürecine toplam 28 kurum ve kuruluş başvurmuştur. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü sürecinde ise toplam 148 ekip için başvuru alınmıştır.

2016-2017 dönemi ödül süreci ağustos ayında başvuruların alınmasıyla başlamıştır. Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’ne özel sektör kategorisinden 1 kurum, kamu kategorisinden ise 1 kurum başvuruda bulunmuştur. Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne ulusal çapta 5 ekip başvuru bulunmuştur. Bu sene Yılın Başarılı Ödülü sürecine kamu kategorisinden başvuru olmamıştır.

2016-2017 dönemi ödül sürecinde 16’sı yeni olmak üzere toplam 39 değerlendirici arkadaşımız görev almıştır. Değerlendiricilerimizin eğitimleri Eylül ve Ocak ayları arasında gerçekleştirilmiş ve ödüle başvuran kurum ve kuruluşların dosyaları kendilerine teslim edilmiştir. Değerlendiriciler şubat ayında bireysel değerlendirmelerini ve masa başı uzlaşım toplantıları sonucunda saha ziyaretine gidilecek kurum ve kuruluşları belirlemişlerdir.

Saha ziyaretine kalmaya hak eden kurum ve kuruluşların saha ziyaretleri mart ve nisan ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Yerel Kalite Ödülleri, Ödül Töreni öncesinde, 18 Mayıs 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiş olan Jüri Toplantısı’nda görüşülmüş, ödül kazanan kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. 26 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 18. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu sonunda düzenlenen Ödül Töreninde kazanan kurum ve kuruluşlar ödüllerini alacaklardır.


Yerel Kalite Ödülleri sürecine katılarak KalDer’in “mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuna ve Ödül sürecine katılarak Ülkemizde Mükemmellik kültürünün yerleşmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, değerlendirici olarak görev alan, uzmanlıklarını gönüllü olarak sunan değerli arkadaşlarımıza ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlara, destekleri için Yönetim Kurulu üyelerimize, büyük bir özveriyle çalışarak Yerel Kalite Ödülleri sürecini beraber yürüttüğümüz Ödül Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarıma,Ödül Jürisi üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ