Bize Ulaşın

0232 482 30 70

2019 Yılı Bütçe Çalışmaları, Paydaş Beklentileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın Rolü


2018 yılının ikinci yarısında ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve sonrasında gelinen durum, şirketler için şimdiden 2019 yılının zor bir yıl olacağını gösteriyor.
2019 Yılı Bütçe Çalışmaları, 
Paydaş Beklentileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın Rolü
 
2018 yılının ikinci yarısında ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve sonrasında gelinen durum, şirketler için şimdiden 2019 yılının zor bir yıl olacağını gösteriyor. 
2019 yılı bütçe çalışmalarının başladığı şu dönemde, şirketlerin gündemlerinde; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, inovasyon, bir arada çalışan farklı kuşakların yönetimi, esnek çalışma koşulları, iş-özel yaşam dengesi gibi konular olmaya devam edecektir. Ancak, zorlu geçecek olan 2019 yılında iki konunun göreceli olarak öne çıkacağını düşünüyorum.
- Birincisi; paydaş beklentilerinin makul görülebilecek seviyelerde olması gerekliliği,
- İkincisi; İnsan Kaynakları Departmanı’nın organizasyon içindeki faaliyetleri.   
Bütçe çalışmalarının en önemli konularından biri olan; şirket paydaşlarının beklentilerine baktığımızda, özetle; 
- Sermayedar için; işin sürdürülebilir olması, mevcut karlılığın devam etmesi ve hatta arttırılması, 
- Çalışanlar için; uygun çalışma koşullarının sağlanması, mevcut ücret paketlerinin değerinin reel olarak korunması ve hatta arttırılması, performanslarının ödüllendirilmesi, çalışan mutluluğuna yönelik faaliyetlerin yapılması, iş devamlılığının sağlanması vb. 
- Müşteriler için; kaliteden ödün verilmeden uygun fiyatla ürün ve hizmet satınalınabilmesi, 
- Tedarikçiler için; talebin devam etmesi, fiyat artışlarının anlaşılır olması ve ödemelerinin zamanında yapılması, 
- Kamu otoriteleri (SGK, vergi daireleri, belediyeler vb.) için; şirketlerden elde ettikleri gelirin devamı, şirketlerin yasalara uygun bir şeklilde çalışmaları, 
- Toplum için; şirketlerin sosyal sorumluluk vb. projeler ile topluma katkı sağlamaya devam etmesi, çevreye duyarlı olunması vb. 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Tüm bu beklentilerin merkezinde olan şirketlerin, içinde buluduğumuz zor dönemde ayakta kalabilmeleri, rekabetçi olabilmeleri, sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve asıl amaç olan paydaş beklentilerini karşılayabilmeleri için her zamankinden farklı stratejiler geliştirmelerine bağlı olacaktır. Her şirketin stratejisi elbette farklı olacaktır, ancak 2019 yılı için öngörülen stratejilerin verimlilik arttırıcı ve inovatif  çalışmaları destekleyecek bir yaklaşımla oluşturulması önem arz edecektir.  
Sürdürülebilir olmak ya da başka bir ifade ile gelecekte var olmak isteyen şirketlerin, 2019 yılında; tüm paydaşlarının beklentilerini makul bir seviyede tutması ve hatta bir miktar özveriye katlanması, şirket yönetimlerinin verimlilik çalışmalarına önem vermesi, işten çıkarmaların son çare olması, çalışanların maksimum verim ile çalışması ve işlerini her zamankinden daha fazla sahiplenmesi, kamu kurumlarının teşvik edici ve işveren sıkıntılarını minimize edecek destekler sağlaması, sermayedarların karlılık beklentilerini makul seviyelerde tutması yararlı olacaktır.
 
Şirket üst yönetiminin en yakın ortağı olan İnsan Kaynakları Departmanı’nın bu zorlu süreçte en kritik rolü üstlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tüm paydaşları ortak hedef etrafında toplayan ve beklentilerini karşılayan şirketlerin, başarısındaki en önemli unsur hiç kuşku yok ki çalışanlar olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullardan en çok etkilenenler de yine çalışanlar olacaktır. Şu durumda, İnsan Kaynakları Departmanları’nın bu dönemde çalışanlara her zamankinden daha yakın olması, çalışanlara daha fazla vakit ayırması, açık iletişim kurması, çalışanlara gerek işleri ile ilgili ve gerekse sosyal hayatları ile ilgili konularda destek olmaları, çalışanların motivasyonlarını arttıcı faaliyetler yapmaları, özetle şirketlerin çalışanlarının yanında olduğu mesajını vermesi, 2019 yılının daha az kayıpla atlatılması açısından önemli olacaktır. 
Sonuç itibari ile; tüm paydaşlar için zorlu geçecek 2019 yılında, herkesin üzerine düşen özveriye ortak bir bilinç ile göğüs germesi, sabırlı olması ve İnsan Kaynakları Dapartmanları’nın; çalışanlara, şirketin her zaman yanlarında olduğu mesajını vermesi, bu mesajı destekleyecek faaliyetler yürütmesi, şirketlerin bu zorlu dönemi en az kayıpla atlatmaları ve geleceğe daha umutla bakmaları açısından büyük yarar sağlayacaktır. 
Başarılı bir yıl olması dileklerimle.
 
Saygılarımla
 
Taner Yazıcı
Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.
İnsan Kaynakları Direktörü

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ